Bashkëpunimi partner

Bashkëpunimi partner

Punësimin partner bashkëpunimi

Ne jemi duke kërkuar për njerëzit që duan parket sa më shumë që ne bëjmë. Nëse talenti juaj është e shitjes, distributori apo agjent, konsulent.

TopJoy është një biznes partner në pronësi që fuqitë i autorizon për të ndërtuar biznesin tuaj, ku ju mund të le aftësitë tuaja dhe burime të shkëlqejë. Ne mendojmë se ju do të bien dakord me shumë nga partneri ynë të cilët kanë qenë me ne për vite: TopJoy është një vend që ju mund të telefononi atë në shtëpi.

Nëse jeni të interesuar, ju lutem na kontaktoni:

info@topjoyflooring.com