Μέθοδος εγκατάστασης SPC

Μέθοδος εγκατάστασης SPC

Οδηγός τοποθέτησης δαπέδου TopJoy SPC

Εισαγωγή

Αυτός ο οδηγός θα σας οδηγήσει στα απαραίτητα βήματα για να εγκαταστήσετε το TopJoy SPC Flooring.Φροντίστε να διαβάσετε προσεκτικά αυτόν τον οδηγό, ώστε να γνωρίζετε τον καλύτερο τρόπο προετοιμασίας για την εγκατάσταση.Η μη τήρηση των οδηγιών που δίνονται σε αυτούς τους οδηγούς, καθώς και η ακατάλληλη εγκατάσταση, ακυρώνουν την εγγύηση που παρέχεται από την TopJoy Flooring.Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτόν τον οδηγό ή έχετε ερωτήσεις που δεν καλύπτονται σε αυτά τα έγγραφα.επικοινωνήστε με την TopJoy Floors στη διεύθυνση: sales@topjoyflooring.com.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΡΙΟΝΙ ΣΚΟΝΗΣ

Το πριόνισμα, το τρίψιμο ή/και η μηχανική κατεργασία προϊόντων SPC μπορεί να παράγει σωματίδια σκόνης που μπορεί να προκαλέσουν ερεθισμούς του αναπνευστικού συστήματος, των ματιών και του δέρματος.Τα ηλεκτρικά εργαλεία κατεργασίας πρέπει να είναι εξοπλισμένα με συλλέκτη σκόνης για τη μείωση της αερομεταφερόμενης σκόνης.Φοράτε μια κατάλληλη μάσκα σκόνης που ορίζεται από τη NIOSH για να μειώσετε την έκθεση σε σωματίδια σκόνης που μεταφέρονται στον αέρα.Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα χρησιμοποιώντας κατάλληλα γυαλιά ασφαλείας και προστατευτικό ρουχισμό.Σε περίπτωση ερεθισμού, ξεπλύνετε τα μάτια ή το δέρμα με νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά.

Πρακτικές Εργασίας για Αφαίρεση Υφιστάμενων Ελαστικών Επιδαπέδων!

Μην τρίβετε, στεγνώνετε, στεγνώνετε, τρυπάτε, πριονίζετε, σκουπίζετε ή θρυμματίζετε μηχανικά ή κονιορτοποιείτε το υπάρχον ελαστικό δάπεδο, το υπόστρωμα, την τσόχα επένδυσης ή την ασφαλτική κόλλα «cutback».Αυτά τα προϊόντα μπορεί να περιέχουν ίνες αμιάντου ή κρυσταλλικό πυρίτιο.Αποφύγετε τη δημιουργία σκόνης.Η εισπνοή τέτοιας σκόνης αποτελεί κίνδυνο για καρκίνο και την αναπνευστική οδό.Το κάπνισμα από άτομα που εκτίθενται σε ίνες αμιάντου αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο σοβαρής σωματικής βλάβης.Εάν δεν είστε βέβαιοι ότι το προϊόν είναι υλικό που δεν περιέχει αμίαντο, πρέπει να υποθέσετε ότι περιέχει αμίαντο.Οι κανονισμοί ενδέχεται να απαιτούν τη δοκιμή του υλικού για τον προσδιορισμό της περιεκτικότητας σε αμίαντο.

Εναπόκειται στον ιδιοκτήτη του σπιτιού ή/και στον εγκαταστάτη να διασφαλίσει ότι ο σωστός τύπος, μοντέλο, συλλογή και χρώμα παραδόθηκε στο εργοτάξιο πριν από την εγκατάσταση.Ο ιδιοκτήτης/εγκαταστάτης του σπιτιού μπορεί να το κάνει συγκρίνοντάς το με το «δείγμα» από το οποίο επιλέχθηκε το δάπεδο, διασφαλίζοντας ότι το δάπεδο που λαμβάνεται είναι το επιθυμητό δάπεδο και είναι αποδεκτό για εγκατάσταση.Είναι ευθύνη των ιδιοκτητών σπιτιού/εγκαταστάτη να επιθεωρήσουν το προϊόν για τυχόν ορατά ελαττώματα ή ζημιές πριν από την εγκατάσταση.Εάν το δάπεδο δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των ιδιοκτητών/εγκαταστατών του σπιτιού ή/και δεν είναι αποδεκτό για εγκατάσταση.επικοινωνήστε με το TopJoy πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση!Η Εγγύηση δαπέδου TopJoy δεν καλύπτει αξιώσεις που σχετίζονται με λανθασμένο τύπο, μοντέλο, συλλογή, χρώμα, ορατά ελαττώματα ή ζημιές μετά την τοποθέτηση του δαπέδου.Καμία αντικατάσταση ή επιστροφή χρημάτων δεν θα προσφερθεί ούτε θα εκδοθεί μόλις εγκατασταθεί ο όροφος!

1. Ελάττωμα & Ακανόνιστη Ανοχή
Το δάπεδο TopJoy SPC κατασκευάζεται σύμφωνα με τα αποδεκτά βιομηχανικά πρότυπα, τα οποία επιτρέπουν την κατασκευή, την ταξινόμηση και τις φυσικές ελλείψεις να μην υπερβαίνουν το 5%.Εάν περισσότερο από το 5% του υλικού είναι άχρηστο, μην τοποθετήσετε το δάπεδο.Επικοινωνήστε αμέσως με τον λιανοπωλητή από τον οποίο αγοράσατε το δάπεδο.Καμία αξίωση δεν θα γίνει δεκτή για υλικά με ορατά ελαττώματα μετά την τοποθέτηση του δαπέδου.Η εγκατάσταση οποιουδήποτε υλικού χρησιμεύει ως αποδοχή του υλικού.

2. Υπολογισμός & Παραγγελία
Κατά τον υπολογισμό των τετραγωνικών μέτρων και την παραγγελία δαπέδων SPC παρακαλούμε να δεχθείτε την προσθήκη τουλάχιστον 10%-15% για κοπή και σπατάλη.Το δάπεδο SPC, όπως και κάθε άλλο ξύλινο δάπεδο, πρέπει να κοπεί για να ταιριάζει γύρω από εμπόδια όπως, ενδεικτικά,: θήκες σκαλοπατιών, περιγράμματα τοίχων, σωλήνες και άλλα είδη οικιακής χρήσης.

3. Αποστολή, Χειρισμός & Αποθήκευση
Φροντίστε να αποθηκεύετε το δάπεδο SPC σε ένα κλειστό κτίριο που αερίζεται καλά.Κατά την αποθήκευση του δαπέδου SPC:

● Τα κουτιά δαπέδου φροντίζουν να αφήνουν επαρκή χώρο γύρω από τα στοιβαγμένα κουτιά για να επιτρέπεται η κυκλοφορία του αέρα.Μην αποθηκεύετε τα χαρτοκιβώτια δαπέδων SPC κοντά σε αγωγούς θέρμανσης, ψύξης ή απευθείας ηλιακό φως.
● Μην παραδίδετε δάπεδα στο εργοτάξιο και μην τοποθετείτε σανίδες δαπέδου μέχρι να επιτευχθούν οι κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας.Οι κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας ορίζονται ως εκείνες οι συνθήκες που πρέπει να αντιμετωπίζονται στο κτίριο μετά την κατάληψη.

4. Εγκλιματισμός
Παρόλο που τα προϊόντα TopJoy SPC Flooring δεν περιέχουν σωματίδια ξύλου, πρέπει να εγκλιματιστούν, ώστε οι νεοκατασκευασμένες σανίδες δαπέδου να μπορούν να προσαρμοστούν στο νέο περιβάλλον και σιγά-σιγά να φτάσουν στην ίδια ρύθμιση με τις συνθήκες διαβίωσης, που συμπίπτει άμεσα με ένα εύρος σχετικής υγρασίας. 30%-50% και σε θερμοκρασία που κυμαίνεται από 13C° έως 38C°.Αυτές οι συνθήκες είναι συνήθως οι κανονικές συνθήκες διαβίωσης κάθε κανονικού νοικοκυριού.
Επομένως, συνιστάται να εγκλιματίζετε το δάπεδο TopJoy SPC για τουλάχιστον 1-2 ημέρες.

5. Προϋποθέσεις τοποθεσίας εργασίας
Αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του ιδιοκτήτη/εγκαταστάτη του σπιτιού να καθορίσει εάν οι συνθήκες του εργοταξίου, το περιβάλλον και η επιφάνεια εγκατάστασης (Υποπάτωμα) είναι αποδεκτά για την εγκατάσταση δαπέδων TopJoy SPC, καθώς και εάν πληρούν ή υπερβαίνουν τα βιομηχανικά πρότυπα και κανονισμούς EN ή ASTM.Βεβαιωθείτε ότι έχετε αξιολογήσει το εργοτάξιο για πιθανά προβλήματα πριν παραδοθεί το ξύλινο δάπεδο και ξεκινήσει η εγκατάσταση.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ:Η εγγύηση TopJoy Floors δεν καλύπτει τυχόν βλάβες που προκύπτουν ή σχετίζονται με ελλείψεις περιβάλλοντος/συνθήκης εργοταξίου ή ελλείψεις υποδαπέδου.

Ο ιδιοκτήτης σπιτιού/εγκαταστάτης πρέπει να βεβαιωθεί για τα ακόλουθα πριν από την εγκατάσταση του δαπέδου:

● Ο ιδιοκτήτης σπιτιού/εγκαταστάτης πρέπει να διασφαλίσει ότι το κτίριο είναι δομικά ολοκληρωμένο και υγιές.
● Ο ιδιοκτήτης σπιτιού/εγκαταστάτης πρέπει να διασφαλίσει ότι έχουν επιτευχθεί κατάλληλες/συνεπείς συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας.Οι κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας είναι εκείνες που επαναλαμβάνουν τις συνθήκες που πρέπει να βιωθούν στο κτίριο μόλις κατοικηθεί
● Βεβαιωθείτε ότι έχει πραγματοποιηθεί δοκιμή υγρασίας και υγρασίας πριν από την αποστολή του δαπέδου στο εργοτάξιο.
● Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει σωστή αποστράγγιση γύρω από τη δομή.

6. Επιφάνεια & Υποδάπεδα Εγκατάστασης
Το TopJoy SPC Flooring θεωρείται «πλωτό» δάπεδο και εγκαθίσταται χρησιμοποιώντας σύστημα πατώματος κλικ.Αυτό επιτρέπει την εγκατάσταση δαπέδου TopJoy SPC στις περισσότερες σκληρές επιφάνειες όπως:
● Κεραμικό πλακίδιο ● Σχιστόλιθος ● Πλάκα από σκυρόδεμα ●Υπάρχον δάπεδο από ξύλο ή laminate ● Cork Ceramic

Απαιτήσεις υποδαπέδου: Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού ή/και ο εγκαταστάτης πρέπει να βεβαιωθεί

● Safe & Sound - Ότι το υποδάπεδο είναι σωστά στερεωμένο, δομικά στηριγμένο και πληροί ή υπερβαίνει όλους τους ισχύοντες τοπικούς οικοδομικούς κώδικες και κανονισμούς καθώς και τις οδηγίες NWFA (National Wood Flooring Association).
● Clean & Dry - Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού ή/και ο εγκαταστάτης πρέπει να βεβαιωθεί ότι η επιφάνεια εγκατάστασης (υποπάτωμα) είναι καθαρή, στεγνή και χωρίς υπολείμματα όπως καρφιά, κερί, λάδι ή υπολείμματα κόλλας.
● Επιπεδότητα - Επιφάνεια εγκατάστασης / Υποδάπεδο Πρέπει να είναι επίπεδη με ανοχή 3/16" ανά ακτίνα 10' (4,76 mm, σε 3,05 μέτρα) και η κλίση της επιφάνειας δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1" στα 6' (2,54 cm σε 1,83 m) Εάν η επιφάνεια εγκατάστασης (Υποπάτωμα) δεν πληροί τις απαιτήσεις που αναφέρονται παρακάτω, πρέπει να γίνουν τα απαραίτητα βήματα για τη διόρθωση του προβλήματος.
● Μαλακές επιφάνειες εγκατάστασης / υποδάπεδα - Μαλακά υποδάπεδα όπως χαλί ή επένδυση πρέπει να αφαιρεθούν πριν από την εγκατάσταση
● Καρφί ή κόλλα - Μην καρφώνετε ή κολλάτε το δάπεδο στο υποδάπεδο σε κανένα σημείο, εκτός εάν επιθυμείτε εφαρμογή με κόλλα ή/και καρφί.

7. Προαπαιτούμενα

● Ράβδος έλξης ● Σφυρί ● Πατώντας Αποκλεισμός● Τρυπάνι ● Καθορισμένη από τη NIOSH μάσκα σκόνης ● Αποστάτες● Saw ● Touch-Up Kit/Filler Kit ● Carpenter's Square● Utility Knife ● Tape Measure ● Painters Tape● Γυαλιά ασφαλείας

Προτεινόμενο υπόστρωμα
● Αφρός υψηλής πυκνότητας TopJoy (Υπόστρωμα LVT) – Πάχος 1,5 mm.

Προτεινόμενα κομμάτια μετάβασης
● T-Molding
● Τελικό καπάκι
● Μειωτήρας
● Τετάρτη Γύρος
● Flush Stair Nose

8. Προετοιμασία για εγκατάσταση

Διακοσμητικά τεμάχια & περιβλήματα πόρτας- Προετοιμάστε την εγκατάσταση αφαιρώντας τυχόν υπάρχοντα διακοσμητικά και καλούπια μεταβάσεων.Κόψτε όλα τα περιβλήματα της πόρτας στο ύψος του νέου δαπέδου, ώστε να χωράει από κάτω (Θυμηθείτε να επιτρέψετε ένα κενό για επέκταση).
Σκηνοθεσία σανίδας- Τοποθετήστε σανίδες για να καθορίσετε σε ποια κατεύθυνση θα τοποθετηθούν τα πάνελ.Κατά γενικό κανόνα, το δάπεδο πρέπει να τοποθετείται παράλληλα με τον μεγαλύτερο τοίχο.Αυτό θα δημιουργήσει μια αισθητικά ευχάριστη εμφάνιση.
Επιθεωρήστε τις σανίδες- Επιθεωρήστε κάθε σανίδα για ατέλειες και ζημιές, καθώς και αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα κατασκευής από το κανάλι κρότου πριν την τοποθέτηση ή την κοπή.
Διάκενο επέκτασης- Σε όλους τους τοίχους και τις σταθερές κατακόρυφες επιφάνειες πρέπει να υπάρχει διάκενο διαστολής 1/2” έως 5/16” για να επιτρέπεται η επέκταση.
Διάταξη- Μετρήστε την περιοχή του δωματίου για να πάρετε μια ιδέα για μια «ισορροπημένη» διάταξη.Το πλάτος της πρώτης σειράς σανίδων στον τοίχο εκκίνησης πρέπει να είναι περίπου το ίδιο πλάτος με την τελευταία σειρά στον τοίχο φινιρίσματος.Αυτό μπορεί να ρυθμιστεί με σχίσιμο κοπής των πάνελ.Οι σειρές έναρξης ή λήξης δεν πρέπει να έχουν πλάτος μικρότερο από 2" ή το ήμισυ της σανίδας (όποιο είναι μεγαλύτερο)

9. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

● Η βέλτιστη πρακτική εγκατάστασης συνιστά την εγκατάσταση του προϊόντος μεταξύ 55°F (13°C) και 100°F (38°C).
● Το δάπεδο SPC μπορεί να τοποθετηθεί έως και 50' x 50' (15,2 m X 15,2 m) ή συνολικά 2500 τετραγωνικά πόδια (232,3 τετραγωνικά μέτρα) με επέκταση 1/4" (6,4 mm).Οι μεγαλύτερες περιοχές πρέπει να παρέχουν επέκταση 5/8" (16mm) έως 100' x 100' (30,4 m X 30,4 m).
● Όλες οι επιστρώσεις υποδαπέδου/υπόστρωμα πρέπει να γίνονται με ένα μη συρρικνούμενο, ανθεκτικό στο νερό, υψηλής ποιότητας τσιμεντοκονίαμα.
● Όλα τα υποδάπεδα πρέπει να είναι επίπεδα με ακρίβεια 3/16” (4,8 mm) σε 10' (3048 mm) και 1/32” (0,8 mm) σε 12” (305 mm).

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ SPC

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ UNICLIC®

Μέθοδος Α (μέθοδος εγκατάστασης με γωνία εισόδου):Τοποθετήστε τον πίνακα που πρόκειται να εγκατασταθεί υπό γωνία 20 έως 30° σε σχέση με τον πίνακα που έχει ήδη τοποθετηθεί.Μετακινήστε το πάνελ απαλά πάνω και κάτω ενώ ασκείτε πίεση προς τα εμπρός.Τα πάνελ θα κάνουν αυτόματα κλικ στη θέση τους.Μπορείτε είτε να εισαγάγετε τη γλώσσα μέσα στην αυλάκωση είτε την εγκοπή στη γλώσσα.Η γλώσσα στο αυλάκι είναι η πιο εύκολη μέθοδος.

(Βλέπε διαγράμματα 1A—1B —1C.)

spc-2

Μέθοδος Β (Μέθοδος επίπεδης εγκατάστασης):Με το Uniclic® μπορείτε επίσης να χτυπήσετε τα πάνελ μεταξύ τους χωρίς να τα σηκώνετε.Για αυτή τη μέθοδο πρέπει να χρησιμοποιήσετε το ειδικό μπλοκ αγγίγματος Uniclic®.Οι σανίδες δεν πρέπει να ενώνονται με μία μόνο βρύση και το κούμπωμα πρέπει να κάθεται επίπεδη στο πάτωμα.Για να αποφύγετε την καταστροφή των πλαισίων, πρέπει να τα χτυπάτε σταδιακά. (Βλέπε διαγράμματα 2Α-2Β.)Χρησιμοποιήστε αυτήν τη μέθοδο μόνο σε περιπτώσεις όπου δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο Angle-In( Δες παρακάτω).Το υπόλοιπο πάτωμά σας θα πρέπει να εγκατασταθεί με τη μέθοδο Angle-In.

spc-3

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ UNICLIC®

Μέθοδος εγκατάστασης στο πάτωμα SPC 1

Εικ 1. Πρώτη σανίδα, πρώτη σειρά.Τοποθετήστε ένα διαχωριστικό πάχους 3/8” προς τα αριστερά και τοποθετήστε τη σανίδα στον τοίχο.Αργότερα, μετά από 3 σειρές, μπορείτε εύκολα να τοποθετήσετε το δάπεδο στον μπροστινό τοίχο με αποστάσεις ≈ 3/8"

Μέθοδος εγκατάστασης SPC Floor 2

Εικ 1. Πρώτη σανίδα, πρώτη σειρά.Τοποθετήστε ένα διαχωριστικό πάχους 3/8” προς τα αριστερά και τοποθετήστε τη σανίδα στον τοίχο.Αργότερα, μετά από 3 σειρές, μπορείτε εύκολα να τοποθετήσετε το δάπεδο στον μπροστινό τοίχο με αποστάσεις ≈ 3/8"

Μέθοδος εγκατάστασης στο πάτωμα SPC 3

Εικ. 3. Διπλώστε το πάνελ προς τα κάτω με μία κίνηση, βεβαιωθείτε ότι τα πάνελ είναι σφιχτά το ένα πάνω στο άλλο.Στη συνέχεια, χτυπήστε ελαφρώς προς τα κάτω στο κοντό άκρο που μόλις εγκαταστάθηκε μέχρι να κάνει κλικ.

Μέθοδος εγκατάστασης στο πάτωμα SPC 4

Εικ 4. Στο τέλος της πρώτης σειράς, βάλτε ένα διαχωριστικό 3/8” στον τοίχο και μετρήστε το μήκος της τελευταίας σανίδας για να χωρέσει.

spc-4

Εικ. 5. Για να κόψετε τη σανίδα, χρησιμοποιήστε ένα απλό μαχαίρι και χάρακα και με την επάνω πλευρά προς τα επάνω, κόψτε πολύ στον ίδιο άξονα.Το μαχαίρι δεν θα περάσει από την επιφάνεια αλλά θα κάνει μια βαθιά τομή.Η σανίδα θα χωριστεί φυσικά.Στη συνέχεια, τοποθετήστε το όπως η προηγούμενη σανίδα.

spc-5

Εικ. 6. Ξεκινήστε τη δεύτερη σειρά με το κομμένο μέρος της τελευταίας σανίδας που έχει απομείνει.Αυτή η μικρή σανίδα πρέπει να έχει μήκος 10”.Διαφορετικά, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένα νέο κομμάτι εκκίνησης.Εισαγάγετε τη σανίδα υπό γωνία στην προηγούμενη σειρά και χτυπήστε την (στη μεγάλη πλευρά) χρησιμοποιώντας ένα μπλοκ χτυπήματος μέχρι να γίνει επίπεδη.

Εικ. 7. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των κοντών άκρων των σανίδων σε παράλληλες σειρές δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 6”.

spc-6

Εικ 8. Δεύτερη σανίδα, δεύτερη σειρά.Τοποθετήστε το πάνελ υπό γωνία στην αυλάκωση της προηγούμενης σειράς, βεβαιωθείτε ότι το άκρο είναι σφιχτό στο προηγούμενο πλαίσιο.Στη συνέχεια, διπλώστε το πλαίσιο προς τα κάτω με μία κίνηση προς τα αριστερά του προηγούμενου πίνακα.Χτυπήστε με το μπλοκ χτυπήματος για να σφίξετε τα πάνελ το ένα πάνω στο άλλο. Καθώς η σανίδα απλώνεται στο πάτωμα, χτυπήστε απαλά το επάνω μέρος του κοντού άκρου με μια λαστιχένια σφύρα μέχρι να ασφαλίσει.

spc-7

Εικ. 9. Μετά από 2-3 σειρές, προσαρμόστε την απόσταση από τον μπροστινό τοίχο τοποθετώντας αποστάτες 3/8” στα πλαϊνά τοιχώματα και στο ακραίο τοίχωμα.Μόλις γίνει η προσαρμογή στον κύριο τοίχο, συνεχίστε την εγκατάσταση μέχρι την τελευταία σειρά

Μέθοδος εγκατάστασης SPC στο δάπεδο 10

Εικ 10. Τελευταία σειρά (και ίσως και πρώτη σειρά).Το ελάχιστο πλάτος της τελευταίας σανίδας δεν πρέπει να είναι λιγότερο από 2” πλάτος.Θυμηθείτε ότι η απόσταση από τον τοίχο είναι 3/8”.Υπόδειξη!Βάλτε ένα διαχωριστικό πριν τη μέτρηση.

10. Καλούπια & Διακοσμητικά
Μόλις εγκατασταθούν όλες οι σανίδες και σκληρυνθεί τυχόν κόλλα, αφαιρέστε τους αποστάτες και τοποθετήστε τα κατάλληλα τελειώματα και καλούπια σε κατάλληλα σημεία.Όταν τοποθετείτε σανίδες βάσης ή βάσης τοίχου, βεβαιωθείτε ότι το μεταβατικό κομμάτι δεν πιέζει το πάτωμα, επιτρέποντάς του να κινείται ελεύθερα.

 

Επισκευές
Να ελέγχετε πάντα τα πάνελ πριν την εγκατάσταση.Ωστόσο, εάν προκύψει ζημιά κατά την εγκατάσταση, μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι ακόλουθες διαδικασίες επισκευής: Εάν ένα πάνελ είναι ελαφρώς κατεστραμμένο ή πελεκημένο, γεμίστε το κενό με ένα ταιριαστό χρώμα πλήρωσης.
Εάν ένα πάνελ έχει υποστεί σοβαρή ζημιά και πρέπει να αντικατασταθεί, το δάπεδο θα πρέπει να αποσυναρμολογηθεί ξανά στις κατεστραμμένες σανίδες.Προσδιορίστε τη μικρότερη απόσταση από ένα πλευρικό τοίχωμα και αφαιρέστε το καλούπι.Σηκώστε τις σανίδες μερικά εκατοστά και χτυπήστε κατά μήκος της ένωσης.Αφαιρέστε ολόκληρη τη σειρά πίσω στην κατεστραμμένη περιοχή.Αντικαταστήστε την κατεστραμμένη σανίδα και επανασυναρμολογήστε το δάπεδο.

Email: info@topjoyflooring.com

Κινητό τηλέφωνο: (+86)18321907513

Τηλ: (+86)21-39982788/ (+86)21-39982799

Προσθήκη: Unit 603 Building 7, Lane 2449, Jinhai RD,

Pudong New Area, Σαγκάη, 201209, ΛΔΚίνα.